loader image

diwan awards

INSPIRATIE VOOR DE JONGE GENERATIES
FRTickets

INSPIRATIE VOOR DE JONGE GENERATIES

diwan awards

Diwan Awards, een groots talentenfestival voor de toekomst van onze kinderen! Tijdens de zevende editie van de Diwan Awards zullen 15 uitmuntende talenten onderscheiden uit 36 genomineerden met verschillende achtergronden.

Tijdens de ceremonie met een steeds groter, diverser en enthousiaster publiek worden 15 trofeeën uitgereikt aan vertegenwoordigers uit verschillende categorieën, van engineering, cultuur, sport en onderwijs tot justitie, architectuur, management en ondernemende vrouwen…

diwan awards

reglement

BESCHRIJVING VAN DE WEDSTRIJD

De Diwan Awards zetten de vaardigheden, het traject of de opmerkelijke acties evenals de goede praktijken in de Belgo-Marokkaanse gemeenschap in de kijker.

Het doel is duidelijk ook een meerwaarde te bieden in termen van het imago van de gemeenschap maar ook dat van de individuele leden in de ogen van de rest van de samenleving.

Voor de volgende categorieën worden prijzen uitgereikt:

 • Persoonlijkheid Zet een persoon in de bloemetjes die zich het afgelopen jaar heeft onderscheiden in zijn/haar vakgebied (politiek, media, mode, …).
 • Vrouw Hulde aan de vrouw van het jaar die zich liet onderscheiden door haar handelingen en haar inzet.
 • Sport onderscheiding voor de sportman/sportvrouw die uitzonderlijke prestaties heeft neergezet in zijn/haar discipline
 • Verenigingen Zet een vereniging of een groep, die zich door hun inzet of project(en) het afgelopen jaar hebben onderscheiden, in de bloemetjes.
 • Bedrijf/onderneming onderscheiding voor het bedrijf, starter of vaste waarde, die zich gedurende het jaar liet opmerken door een bedrijfsproject, het potentieel of succes.
 • Kunst & cultuur De award voor een individuele of collectieve artistieke prestatie, zowel voor een heel oeuvre, een show of muziek, die het afgelopen jaar wist te bekoren.
 • Onderwijs onderscheiding voor meeraar(es) van het jaar.
 • Manager onderscheiding voor manager van het jaar.
 • Advocaat onderscheiding voor advocaat, jurist van het jaar.
 • Arts onderscheiding voor arts, geneesheer-vrouw, gezondheidszorg van het jaar.
 • Ingenieurs & IT onderscheiding voor ingenieur, tecgnichi, ICT van het jaar.
 • Juryprijs : De jury huldigt met deze award een persoonlijkheid of een structuur die door hun actie(s) hebben bijgedragen aan de uitstraling van de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap.

De jury kiest enkel de prijs van de jury. De juryleden zullen de laureaat kiezen tussen de drie genomineerden van deze categorie

DEELNAME EN OMSCHRIJVINGSWIJZE

Deelname is vrij, gratis en staat open voor iedereen. De kandidaten moeten actief zijn in België en hun acties/handelingen moeten een direct verband hebben met de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap.

Fase 1 – Vrije keuze

De kandidaten en hun volgers worden uitgenodigd om het online stemformulier te gebruiken op www.diwanawards.org.

Per persoon kan er maar één keer gestemd worden, op basis van het IP of email adres.

Het eindresultaat van de stemming voor de publieksprijzen zal bepaald worden door :

 • a. De online stemresultaten op www.diwanawards.org
 • b. De stemmen ontvangen per e-mail (survey Monkey)
 • c. Stemmen via apps op sociale media (Facebook Survey, Linkedin Survey)
 • d. De ‘Field’ stemmen op het terrein
 • e. Het panel – 100 persoonlijkheden en opinieleiders.

Het eindresultaat van de stemming voor de juryprijs zal door de jury worden bepaald op basis van ingediende of voorgestelde kandidaten.

Na het uitbrengen van de publieksstemmen zal de jury samenkomen om de stemmen te tellen en de genomineerden aan te duiden: de laureaten (eerste 3) van elke categorie evenals de speciale juryprijs.

Elk van de genomineerden zal gecontacteerd worden door de ploeg van de Diwan Awards om uitdrukkelijk hun toestemming te vragen voor hun deelname en om samen met het Diwan-team een kleine videopresentatie voor te bereiden die tijdens de uitreiking zal worden uitgezonden.

Het Diwan Awards team zal alle mogelijke middelen inzetten om de 36 genomineerden in een minimum tijd te bereiken.

In geval van weigering of indien de persoon onbereikbaar is binnen de 8 volgende dagen, zal de genomineerde vervangen worden door de opvolgende kandidaat met het aantal stemgerechtigde.

De laureaten zullen vervolgens worden uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking -avond.

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN

De laureaten en de speciale juryprijs zullen op de Diwan Awards ceremonie bekend gemaakt worden in 2018 te Brussel.
De laureaten zullen worden uitgenodigd op de uitreiking en gevraagd worden om hun aanwezigheid te bevestigen.

Er zal door de organisatie geen informatie worden doorgespeeld over de resultaten van de stemming voor de officiële bekendmaking van de winnaars op de avond van de Awards.

KANDIDAATSTELLING

Door hun kandidatuur in te zenden, aanvaarden de deelnemers het reglement van Diwan Awards dat terug te vinden is opwww.diwanawards.org
De nominatie geldt voor één persoon of een structuur die zich kandidaat stelt gedurende de hele verkiezing procedure.

Als de kandidaat deel uitmaakt van de finalisten, verklaart hij/zij zich akkoord :

 • Aanwezig te zijn op de uitreikingsceremonie van de prijzen
 • Mee te werken aan zijn/haar videospot

De laureaten van een vorige editie van de Diwan Awards kunnen zich niet meer kandidaat stellen voor de volgende editie.

De finalisten kunnen echter opnieuw een kandidatuurstelling indienen voor een volgende verkiezing.

Het wedstrijdreglement, het verloop van de verkiezing en het overleg van de jury geven geen reden tot verantwoording aan derden.

Alle vragen in verband met de Diwan Awards moeten gericht worden aan Diwan Awards per email naarinfo@diwanawards.org

ORGANISATIE

De Diwan Awards worden georganisseerd door vzw Amber.
Diwan Awards zijn beschermt door copyright / auteursrechten in 164 landen – DEP63482313294459603 – all rights reserved – © Amber | Brussels.

INSPIRATE VOOR DE JONGE GENERATIES

diwan awards

Niet alleen toont deze prijsuitreiking keer op keer haar bestaansrecht aan, is hij doeltreffend georganiseerd en brengt elke editie heel wat kennis, uitwisseling en emotie met zich mee; de Diwan Awards groeien ook steeds meer uit tot een voorbeeld van een sociale onderneming die rekening wil houden met alle talenten in de samenleving en ook de multiculturele uitdaging niet uit de weg gaat.
Meer dan 21.400 kiezers hebben dit jaar door een stem voor een voorbeeldfiguur in elke categorie de wens uitgedrukt om mee te tellen in een samenleving die gericht is op hoop en op de toekomst. 68% van hen zijn vrouwen en 34% zijn van “autochtone” afkomst (een stijging met 13% in vergelijking met 2017). De lijst met laureaten telde dit jaar met bijna 50% van de winnaars bovendien veel vrouwen.
Een andere, opmerkelijke evolutie is de actievere deelname van beroepsverenigingen, -federaties en netwerken van vakgenoten met als doel kwaliteit te belonen, hun beroep of inzet in de kijker te zetten en waardering te tonen voor een persoon die ze opmerkelijk vinden.
Tot slot vormen de Diwan Awards elk jaar opnieuw ook een weerspiegeling van de grote diversiteit onder de Belgen van Marokkaanse afkomst, die op hun beurt de diversiteit in Vlaanderen, Wallonië en Brussel weerspiegelen.
Op zes jaar tijd is dit evenement een referentiepunt geworden bij de promotie van een doelgroep die nog al te vaak te lijden heeft onder vooroordelen en hinderpalen bij de erkenning van zijn verdiensten.
Het toont aan dat de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap in werkelijkheid veel hoogstaande vrouwen en mannen voortbrengt, die stuk voor stuk hefbomen vormen bij de opbouw van hun geboorteland en voor verantwoordelijk burgerschap en ook een invloed uitoefenen op de jongere generatie.
Ze blinken uit in grote bedrijven, in geavanceerde geneeskunde, in maatschappelijke betrokkenheid, in juridische expertise, in de sport (twee wereldkampioenen dit jaar en een organisatie die sport als vredesinitiatief promoot en die de steun geniet de Koning), in de danswereld, de literatuur of in de entertainmentwereld…
Ze vormen de drijvende krachten achter economische projecten of samenlevingsinitiatieven. Het betreft gewone vrouwen en mannen die door hard werk en geloof in de toekomst buitengewone dingen doen voor de Belgische samenleving.
Het succes waarmee onze uitnodiging van jongeren uit verschillende scholen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel gepaard ging, toont aan in welke mate jongeren (Marokkaanse immigranten van de 4de of zelfs 5de generatie) op zoek zijn naar voorbeelden en rolmodellen die hen de weg kunnen helpen vinden in het beroepsleven en die hun beroepsactiviteit en hun betrokkenheid kunnen helpen ontplooien.

250 15- tot 18-jarigen waren net als de 900 andere gasten die avond uitgenodigd. Zij vormen de kiemen voor een nieuw project, dat de samenwerking wil stimuleren tussen enerzijds alle personen die de voorbije zes jaar door het publiek werden genomineerd voor de Diwan Awards (en dat zijn er 201) en anderzijds de opkomende generatie. Dat kan gebeuren via coaching, via begeleiding of door de uitbouw van een netwerk dat hen in de toekomst van pas kan komen.
Om het welslagen van de Diwan Awards te blijven garanderen, moet hun doelstelling ook op dit nieuwe terrein verwezenlijkt worden: het gaat om het zichtbaar maken van talenten die te lang onzichtbaar zijn gebleven en om de waardering van de invloed en de gevolgen van diversiteit op de samenleving.
Die positieve uitstraling wordt ook weerspiegeld in de overname van dit project in onze buurlanden.
Tegenwoordig worden er ook Diwan Awards georganiseerd in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ook daar bieden ze een antwoord op dezelfde hang naar erkenning van een actieve bevolkingsgroep die de uitdagingen qua burgerschap in het betreffende land aangaat.
Voor iedereen die de Diwan Awards bijwoont, vooral dan dit jaar, vormt de prijsuitreiking een bijzonder moment dat oprechte emoties losmaakt. Het evenement schetst voor iedereen mooi het afgelegde parcours sinds de komst van de eerste “gastarbeiders” in België en vormt een waardig eerbetoon aan de ouders en grootouders die een betere toekomst voor ogen hadden en hun kinderen wensten te integreren in de samenleving via hard werk, studie en verbondenheid met het land waar ze geboren en opgegroeid zijn.
Met elke editie helpen de Diwan Awards de samenleving een beetje meer vooruit door de erkenning en motivatie te bevorderen van een bevolkingsgroep die als één van de meest actieve betrokken is bij de vooruitgang van de samenleving. Dit is alleen maar mogelijk dankzij de talrijke talenten die bekroond worden, de verschillende generaties die aangesproken worden door hun boodschap en het publiek, dat een weerspiegeling vormt van het huidige België, dankzij de internationale uitstraling van hun werking en dankzij de voorbeeldfunctie die ze vervullen op maatschappelijk vlak via alle instellingen, bedrijven en media die hen steunen.

Stem

EEN GEMEENSCHAP VAN TALENTEN
Palmares 2023
TALENTEN, WAARDEN, PERSOONLIJKHEDEN

BLIJF IN

contact

4 + 4 =